Skip to content

Monthly Archives: October 2008

Mäta

Med en klocka tror man sig mäta tid. Men var är det egentligen man mäter? Är det antalet sekunder, minuter, timmar, dagar som mäts. Eller är det ett sätt att tämja något som inte går att tämja, tiden. Tidmätning i olika former har förekommit i årtusenden, men till vilken nytta. Är tiden tyglad har vi […]