Skip to content

Monthly Archives: March 2010

Kontakt

Produkter vars namn man känner till men kanske inte alltid förstår vad de används till dyker upp titt som tätt. Ett kontaktdon låter vid första påseendet vara någonting som man har för att få kontakt med något fast då på ett mer avancerat sätt. Men ett kontaktdon är något så enkelt som en stickpropp, hana […]