Skip to content

Monthly Archives: May 2017

Gräns

Det här med att hålla gränsen verkar inte vara så viktigt om man ser till beslut som tas av regeringen.

I skyn

Även om vår nationsflagga är den vanligaste typen av båtflaggor man kan se på båtar, så finns det även andra båtflaggor som används på lite olika sätt. Bland annat destinationsflagga och Klubbstanderten Destinationsflaggan ska tillsammans med värdlandets nationsflagga föras om du färdas i utländska vatten. Det kallas även för artighetsflagg. Endast en destinationsflagga åt gången […]