Skip to content

Att skriva

Det här med att skriva kan vara rätt så komplext beroende på vad man förväntas prestera med skrivandet. En hel del författare lider av vånda när de skall skriva för de söker inspiration. Sedan finns det andra som mer ser det som ett hantverk med regelbundna tider där de presterar texterna. Förr var det gåspenna som gällde, sedan vartefter utvecklingen och tekniken gick framåt blev den vanliga pennor typ kulspetspennor och blyertspennor. Sedan manuella skrivmaskiner för att sedermera bli datorer. Men oavsett det så har de alla på något sätt använt någon form av skrivbord när de skrev. Förvisso olika utformade men samma princip i ett antal hundra, för att inte säga tusen år.