Skip to content

Behandling

Att få en behandling lindrar och hjälper i de flesta fall. Snabbare eller på längre sikt beroende på vad det gäller. Ett ryggskott kan faktiskt botas med en enda behandling med zonterapi även om läkarvetenskapen inte riktigt vill acceptera det.
Lite längre tid kan det ta att komma över eller lindra svårigheter med språket är om man lider av dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter som det också kallas för.
Det finns metoder mot dyslexi och de kan hjälpa i de flesta fall kanske inte riktigt lika snabbt som ett besök hos en zonterapeut men i alla fall på några månaders sikt med fler besök.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.