Skip to content

Dev

DevOps (Development & Operations) är en filosofi, metod och verktyg i ett för att få ut det mesta av molntjänsterna. Det är utformat för att öka organisationens förmåga att leverera applikationer och tjänster med hög hastighet samt fokuserar på att utveckla samt förbättra produkterna under arbetets gång på ett smidigt och effektivt sätt för att erhålla så snabb problemlösning som möjligt samtidigt som kundens konceptualisering kan modifieras i hela arbetskedjan.

Konceptet är att personal från både utveckling och drift samarbetar som ett lag från produkten eller tjänstens initiala fas till leverans och med tiden även stå för drift och underhåll. Det leder till mer receptiv kundkontakt samt följsamhet och skalbarhet för de olika projekten genom hela processen. Ett mer elastiskt arbetssätt med ökad produktivitet och kostnadseffektivitet i fokus.

Fördelarna med DevOps är många, kontinuiteten i mjukvaruleveransen, skalbarheten samt den snabbare problemlösningen med fokus på utveckling och drift samt snabbare leverans. Bättre kommunikation samt samarbeta både inom företaget men även mot kund. Det högre engagemanget ger också mer möjligheter för de anställda att utvecklas och vara mer produktiva som ett lag.