Skip to content

Förändring

Förändring eller tillbaka till det vanliga i Iran nu?
Den senaste utvecklingen i Iran tolkas av många som att de kanske blir en förändring i inrikespolitiken. Men det är nog att hoppas på för mycket. Ett land som styrs på religiösa grunder är inte pigga på att släppa makten. Detta då ledarnas hållning inte präglas av logik utan av religion.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.