Skip to content

I skyn

Även om vår nationsflagga är den vanligaste typen av båtflaggor man kan se på båtar, så finns det även andra båtflaggor som används på lite olika sätt. Bland annat destinationsflagga och Klubbstanderten
Destinationsflaggan ska tillsammans med värdlandets nationsflagga föras om du färdas i utländska vatten. Det kallas även för artighetsflagg. Endast en destinationsflagga åt gången hålls hissad. Om man byter land under seglingen, så byter man även flagga vid gränsen.
När destinationsflagga föres, hissas klubbstandert och andra igenkänningsflaggor som normalt föres under styrbords vantspridare i stället under babords vantspridare. Destinationsflagga förs alltid ensam. Destinationsflagga hissas och halas samtidigt som den egna nationsflaggan.