Skip to content

Idol

TV-programmet Idol fortsätter även i år. Ett antal glada, och efteråt mindre glada, amatörer ställer upp och försöker göra sig en karriär genom att visa att de kan sjunga.
De flesta, eller alla utom en, misslyckas.
Bra underhållning eller förnedrings-TV kan man alltid diskutera.
Men så länge det diskuteras fungerar det ju. Eller format fungerar som det väl heter i de sammanhangen.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.