Skip to content

Kontakt

Produkter vars namn man känner till men kanske inte alltid förstår vad de används till dyker upp titt som tätt. Ett kontaktdon låter vid första påseendet vara någonting som man har för att få kontakt med något fast då på ett mer avancerat sätt. Men ett kontaktdon är något så enkelt som en stickpropp, hana eller hona. Men visst kan de finnas i mer sofistikerade varianter också. Så svårare än så var det inte.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.