Skip to content

Kris

Inte nog med att det är en ekonomisk kris i landet den brukar även spilla över på enskilda familjer i relationshänseende. När ekonomin blir värre för ett hushåll kan de ge effekten att slitningar inom familjen ökar högst dramatiskt. Slitningar som kan ge upphov till en separation på något sätt. Före man låter det gå så långt kan det vara ide att exempelvis gå igenom någon form av familjerådgivning för att se om inte problemen går att lösa. Och det före man tar det drastiska steget att skiljas.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.