Skip to content

Lämna över

Lämna över ansvaret för sin webbplats eller IT-system börjar bli vanligt i takt med att företaget eller webbplatsen växer. Att enbart förlita sig på sin egen personal eller webbhotellens standardpaket räcker inte alltid till. Att låta andra ta hand om ansvaret för sin egen server kallas ibland för co-location. Det är till skillnad från begrepp som dedicerad server att man fysiskt flyttar över sin utrustning till ett webbhotell. Dedicerad i de fallen är det webbhotellets server man hyr in.