Skip to content

Lära

Att lära sig för stunden eller livet är sak samma på ett sätt. Kunskap som för en framåt i livet, antingen direkt genom att man lär sig något som skall utföras på en gång. Eller kunskap man har nytta av genom hela livet.
Några grundförutsättningar för att tillgodogöra sig kunskapen på ett konkret sätt finns dock.’
Att lida av dyslexi ställer till en del problem dock inte så att det inte går att överbrygga.
Motivation är däremot betydligt viktigare för att ta till sig kunskap. Motivation från den som skall lära ut i första hand så att den överförs till den som skall lära sig.
I vuxen ålder finns lite olika tekniker att få motivation NLP är en sådan.
För yngre barn är det lite värre, där krävs stimulans dels från lärarna men även från föräldrarna för att uppbringa viljan till att lära sig.
Sedan finns en del praktiska förutsättningar för själva den fysiska miljön i skolan som underlättar. Arbetsmiljöverket har listat några på arbetsmiljö i skolan.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.