Skip to content

Märkligt

Kravallerna i Rosengård verkar inte så mycket ha att göra med de som bor där, utan av ditresta bråkmakare från mer välbesuttna områden i framför allt Malmö. Uppenbarligen lockade av att kunna kasta sten och vandalisera så där i största allmänhet.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.