Skip to content

Mäta

Med en klocka tror man sig mäta tid. Men var är det egentligen man mäter?
Är det antalet sekunder, minuter, timmar, dagar som mäts. Eller är det ett sätt att tämja något som inte går att tämja, tiden. Tidmätning i olika former har förekommit i årtusenden, men till vilken nytta.
Är tiden tyglad har vi kontroll över den så där på riktigt eller är det bara en chimär?
Kontroll är något som människan eftersträvar i alla lägen. En del av oss mer andra bryr sig inte fullt så mycket men är i många fall slavar under de som vill ha kontrollen.
Tid är något som skall tyglas, men som inte låter sig göra det.
Stämpelklockor, märkesklockor från Omega, ja inte hjälper det.
Det enda vi kan är att se hur mycket som förflutit av tiden. Inte hur mycket som finns kvar och verkligen inte ta kontroll över den.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.