Skip to content

Nedåt

Reklamannonseringen tar även den stryk i lågkonjunkturen. Uppenbarligen som tappar samtliga former av reklam mark. Inte bara de traditionella kanalerna utan även den marknadsföring som går via Internet tappar. Lite märkligt kan tyckas att företagen som vill nå ut inte satsar mer och de i billigare media som trots allt Internet är. I alla fall i förhållande till helsidesannonser.
Men nu märks förstås inte det, de företag som går mot strömmen och satsar mer. Utan det är väl snarare så att reklambyråerna som får minskade intäkter.
Med andra ord de som alltid arbetat på samma sätt. Höga kostnader flashiga  kampanjer där utfallet ifråga om ökade affärer för deras uppdragsgivare kommit i skymundan.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.