Skip to content

Överst

Överst eller på toppen av ett hus finns taket. Ett tak som då och då ibland kan ställa till problem.
Det vanligaste är att takpannor behöver bytas av en takläggare. Men tyvärr kan även annat yrkesfolk behöva titta dit ibland. Om sotaren inte hunnit med att inspektera huset rökkanal kan brandmän behöva ta sig upp på taket för att åtgärda det hela.
Ombyggnad