Skip to content

Bord

Vad är egentligen ett event? Det kan vara allt från en prisutdelning, födelsedagsfest eller en större konferens med gästande kunder för en längre överläggning. Något att tänka på vid alla tillfällen är flexibilitet, att exempelvis använda smidiga fällbara bord och stapelbara stolar för att kunna utnyttja sina resurser optimalt är en bra modell då det öppnar upp för att kunna använda samma lokal på olika sätt beroende på omständigheterna. En bra regel är att alltid förvänta sig att det aldrig går precis som man tänkt så smidiga bra lösningar är att föredra. Ibland behövs det kanske inte mer än ett partytält men ett hotell med tillhörande SPA och konferensanläggning vara att föredra i vissa lägen helt beroende på arrangemanget. Men det är ganska lätt att skapa utrymme i företagets egna lokaler med rätt val av möbler som bord. Det kan också vara värt att satsa på design om det är kundbesök som står på agendan då vi ofta får ett första intryck och det är viktigt att det blir ett bra sådant.

CCS

CCS var som en kanske lite äldre generation vet ett band på 70-talet. Var på en tiden då bokstavskombinationer kanske var lite enklare att förstå, i alla fall när det gällde musik. 10CC är ju lite enklare att skriva ut än tjugo C efter varandra. Sedan när det gäller bokstavskombinationer som CCIE som skulle kunna betyda musik så är det helt annorlunda nu.

Dev

DevOps (Development & Operations) är en filosofi, metod och verktyg i ett för att få ut det mesta av molntjänsterna. Det är utformat för att öka organisationens förmåga att leverera applikationer och tjänster med hög hastighet samt fokuserar på att utveckla samt förbättra produkterna under arbetets gång på ett smidigt och effektivt sätt för att erhålla så snabb problemlösning som möjligt samtidigt som kundens konceptualisering kan modifieras i hela arbetskedjan.

Konceptet är att personal från både utveckling och drift samarbetar som ett lag från produkten eller tjänstens initiala fas till leverans och med tiden även stå för drift och underhåll. Det leder till mer receptiv kundkontakt samt följsamhet och skalbarhet för de olika projekten genom hela processen. Ett mer elastiskt arbetssätt med ökad produktivitet och kostnadseffektivitet i fokus.

Fördelarna med DevOps är många, kontinuiteten i mjukvaruleveransen, skalbarheten samt den snabbare problemlösningen med fokus på utveckling och drift samt snabbare leverans. Bättre kommunikation samt samarbeta både inom företaget men även mot kund. Det högre engagemanget ger också mer möjligheter för de anställda att utvecklas och vara mer produktiva som ett lag.