Skip to content

Att skriva

Det här med att skriva kan vara rätt så komplext beroende på vad man förväntas prestera med skrivandet. En hel del författare lider av vånda när de skall skriva för de söker inspiration. Sedan finns det andra som mer ser det som ett hantverk med regelbundna tider där de presterar texterna. Förr var det gåspenna som gällde, sedan vartefter utvecklingen och tekniken gick framåt blev den vanliga pennor typ kulspetspennor och blyertspennor. Sedan manuella skrivmaskiner för att sedermera bli datorer. Men oavsett det så har de alla på något sätt använt någon form av skrivbord när de skrev. Förvisso olika utformade men samma princip i ett antal hundra, för att inte säga tusen år.

Gräns

Det här med att hålla gränsen verkar inte vara så viktigt om man ser till beslut som tas av regeringen.

I skyn

Även om vår nationsflagga är den vanligaste typen av båtflaggor man kan se på båtar, så finns det även andra båtflaggor som används på lite olika sätt. Bland annat destinationsflagga och Klubbstanderten
Destinationsflaggan ska tillsammans med värdlandets nationsflagga föras om du färdas i utländska vatten. Det kallas även för artighetsflagg. Endast en destinationsflagga åt gången hålls hissad. Om man byter land under seglingen, så byter man även flagga vid gränsen.
När destinationsflagga föres, hissas klubbstandert och andra igenkänningsflaggor som normalt föres under styrbords vantspridare i stället under babords vantspridare. Destinationsflagga förs alltid ensam. Destinationsflagga hissas och halas samtidigt som den egna nationsflaggan.