Skip to content

Tid

Ofta hör man människor säga att de hatar klockor. Inte sällan hör man under semestertider att man hellre lämnar klockan hemma och att man vill ha en klockfri semester. Detta är lögn, vi människor och då i synnerhet vi svenskar är slavar under klockan. Vi behöver klockan lika mycket som vi behöver sömn. Varje människa i dagens samhälle är mer eller mindre beroende av klockor, vare sig vi vill det eller ej.

Om vi tar det från allra första början. Vi människor har ett inbyggt kontrollbehov som hos vissa är starkare än hos andra. Vi har alltid strävat efter att ha kontroll över oss själva och våra liv.

Man vet inte med säkerhet när klockor för första gången användes och man vet ännu mindre om dess uppkomst. Det man vet är att soluret var den första klockan och att den troligtvis uppfanns i det antika Egypten eller främre Orienten.

En teori är att en man satt och filosoferade under ett träd. Denne man lade då märke till trädets skugga och såg även att skuggan flyttade på sig med en konstant fart. Han återkom flera gånger och märkte att skuggan förflyttades med samma hastighet varje dag. Han reste då en pelare och ritade en cirkel runt pelaren, världens första klocka, soluret var uppfunnet. Med tiden valde man att utveckla denna tidmätare, då soluret var begränsat till att endast fungera dagtid. Timglaset kom ett tusental år senare. Problemet med denna var att man endast kunde mäta tiden som gått, man visste ju inte vilken tid på dygnet det var. Den första mekaniska klockan kom inte förrän långt senare. Fynd visar att man använde begreppet urmakare under 1500-talets Frankrike, troligtvis kom den första mekaniska klockan till någon gång under denna tidsepok.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.