Skip to content

Utbildning

Med den senaste tidens friställningar av personal och med det som nu tillkommer med Saabs nedläggning kan man konstatera att behovet av utbildning kommer markant öka. Detta då en hel del av de som kommer bli arbetslösa kommer ett behov av att kompentenshöja sig som det brukar heta, när folk skall tillbaka på skolbänken. En del kommer där få problem då det var länge sedan samt den relativt dolda hindret läs- och skrivsvårigheter finns hos åtskilliga. Ordblindhet som det tidigare kallades för, numera finns det faktiskt bot för det hindret. Genom träning mot dyslexi, som det numera skall kallas för kan en hel del av problemen övervinnas.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.