Skip to content

Vatten

Vatten en bristvara på vissa ställen i världen, i överflöd på andra. Något sätt att omfördela det hela går inte utan det är bara att försöka anpassa sig efter omständigheterna. I vår del av världen är vatten något som kan sägas finnas i riklig mängd på våren dessutom i för stora mängder.
Översvämningar brukar ofta skyllas på klimatförändringar. De folk inte så ofta tänker på är att bebyggelsen numera ligger närmare vatten än vad den gjorde tidigare. Sedan avverkas skog i sluttningar för bostäder. Träd som binder vatten i marken tas bort och underlättar för översvämningar.
Man bör kanske tänka på om man råkar ut för någon översvämning och har egen brunn att vattnet i den kan bli nedsmutsat när flodvatten kommer in. Några former av åtgärder för vattenrening kan behövs då.
Nu är trots all rapportering om vattennivåer problemet inte så stort i Sverige som i andra länder.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.