Skip to content

Företagande

Att starta ett nytt företag för en ide man starkt tror på är drömmen för många. I en del fall kan det gå snabbt och lätt i andra fall kan det bli betydligt mer komplicerat och ta tid.
Om man har en familj kan det dessutom innebära stora ekonomiska risker med att starta eget.

Det skall investeras i kanske maskiner, lokaler, anställda och framför allt i egen tid.
Banken om man behöver ta lån kommer ta en kreditupplysning för att ta rätt på den ekonomiska stabilitet och förutsättningarna att kunna klara krediter.
Ett sätt att minska den personliga risken för familjen vid åtagande av den här typen kan vara att teckna ett äktenskapsförord. Där man för över tillgångarna i familjen till den ena parten. Så om det skulle gå riktigt illa att åtminstone huset och andra privata tillgångar finns kvar hos en av parterna.
Fast de kräver att man verkligen har ett harmoniskt och bra äktenskap för annars vid en skilsmässa kommer den som satsade på eget och misslyckades stå helt barskrapad och kanske enbart vara hänvisad till smslån för att klara sin ekonomi. Och det här med den typen av lån är inget att rekommendera.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.