Skip to content

Innerdörr

Att man bör ha ordentliga säkerhetsdörrar är det knappast något som folk debatterar. Tyvärr så lever vi i en tid då man inte kan lämna sin ytterdörr olåst och räkna med att hemmet inte besöks av tjuvar. Det kan dock diskuteras hur man ska säkra sin ingång på bästa vis. Man kanske har en ytterdörr som man är rätt nöjd med. Om den är i gott skick och robust så kanske man inte vill byta ut hela dörren mot en ny. Det är i detta läge som man kan satsa på säkerhetsdörrar som innerdörr.
En innerdörr är en klassisk dörr som blev mycket vanlig i hus som byggdes på 1970-talet. Innerdörren var mest till för att minska på insläpp av kyla och som en extra gardering trots att den bara var en enkel träbit med toalettlås-modellen som alla hade en nyckel till. Dagens säkerhetsdörrar som är till för att fungera som innerdörrar ser mycket annorlunda ut. De är svåra att bryta sig igenom och de ger hemmet det skydd som man behöver.